Schietvereniging Nederlandse Spoorwegen Hengelo

Wat houdt dit schieten nu in binnen de N.S.H.?

Schietvereniging N.S.H. is een afdeling van Spoorwegen Sport en OntspanningsVereniging Nederlandse Spoorwegen Hengelo
of kortweg S.S.O.V. N.S.H.

Als afdeling zijn wij zelf verantwoordelijk met een afdelingsbestuur die zorgen voor de gang van zaken. Als afdelingsbestuur hebben zij verantwoording af te leggen aan het "Dagelijks Bestuur" die op hun beurt weer verantwoordelijk zijn voor; onderhoud van het clubgebouw, barinkomsten, contributie enz.

Onze schietvereniging, ėėn van de grootste binnen heel NS, neemt deel aan diverse competities en wedstrijden. Veel leden zijn in de vroegere jaren als vertegenwoordiger van NS naar het buitenland geweest om daar deel te nemen aan internationale wedstrijden. Voor de diverse competitie en toernooien kunt kijken onder de 'wedstrijden' button.

Wellicht dat het onnodig is aan te geven dat ook voor gezelligheid en andere ontspanning ruim tijd beschikbaar is, respectievelijk tijd genomen wordt.

Vele schutters van onze vereniging beschikken over een eigen luchtgeweer of -pistool. Voor u, als kennis makende schutter/ster (of als nieuw lid) staan wapens, kogeltjes en schietkaarten ter beschikking. Het enige wat dit alles u kost is het lidmaatschapsgeld van de vereniging. Ook uw gezinsleden zijn welkom bij het schieten. (Voor jeugdige aspirant- schutters geldt echter een ondergrens van 14 jaar en wordt een serieuze instelling geëist!).

Let op !!! Er is een ledenstop voor buitenleden. U bent dus welkom als lid als u bij de spoorwegen werkt of bedrijven die gelieerd zijn aan het spoor.

Voor nadere informatie kunt u zich vervoegen bij onze afdeling op ėėn van onze clubavonden.


Onze vereniging