Het laatste nieuws

18-01-2018 / Onze vereniging

Na een periode van onzekere tijden of de vereniging nog zou blijven bestaan, kunnen we mededelen dat het Schöpke zijn ativiteiten blijft uitvoeren.
Met een nieuwe beheerder kunnen we dus ook onze schietsport blijven beoefenen.

Seizoenafsluiting 2017-2018;

Jaarlijkse BBQ

We gaan het schietseizoen afsluiten met een gezellige BBQ. Deze wordt gehouden op vrijdag 8 juni. Aanvang is om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Evenals vorig jaar houden wij op de dag zelf ook nog een leuke competitie. De kosten zijn deels voor eigen rekening en een deels gesponserd.

Jaarvergadering 2017-2018

Ledenvergadering afdeling Schieten

De vergadering word maandag 24 september 2018 gehouden in clubgebouw 't Schöpke. Voorafgaand vind het Ab Timpers toernooi plaats.
De avond begint om 19.00 uur. De vergadering start rond 20.00 uur.

Jaarverslagen